Energy Monitoring

 

Energiebesparing

Analyses

eSight biedt een hele serie aan analyse mogelijkheden. Het slim combineren van meetgegevens kan u veel inzicht verschaffen. Het kiezen van de juiste analyse vraagt echter tijd. De Kleijn zorgt er daarom voor dat de analyses die voor u relevant zijn in één klik beschikbaar zijn.

U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een analyse van de basislast, een piekvermogenanalyse of een specifiek verbruiksanalyse. Ook kan eSight een model maken van het energieverbruik waarmee het mogelijk is nauwkeurig het verbruik te voorspellen bij een bepaalde buitentemperatuur, bij bepaalde productie aantallen of bij het aantal bezoekers in een gebouw. De analyses zijn beschikbaar in eSight onder het menu-item 'Analyses' of desgewenst via e-mail.

Voorbeeld van een week vergelijkingsanalyse. Hierin wordt het verbruik van deze week vergeleken met afgelopen week. Uit deze analyse kan bijvoorbeeld worden afgeleid dat het nachtverbruik op 19 februari hoger was dan de week er voor. In dit geval was men vergeten een apparaat uit te schakelen.
Voorbeeld van een week vergelijkingsanalyse.

Voorbeeld van een Kleurenanalyse; Verdeling van het energieverbruik over de week
Kleurenanalyse; Verdeling van het energieverbruik over de week

Voorbeeld van het gasverbruik van een fabriek, uitgezet tegen de buitentemperatuur.
Gasverbruik  uitgezet tegen de buitentemperatuur.

Voorbeeld van het elektriciteitsverbruik van een fabriek, uitgezet tegen productie
Elektriciteitsverbruik uitgezet tegen productie

Voorbeeld van het energieverbruik van de koeling, uitgezet tegen buitentemperatuur.
Energieverbruik van de koeling uitgezet tegen buitentemperatuur