Energy Monitoring

 

Energiebesparing

Overige functionaliteiten

Dashboards

Sommige zaken wilt u direct zien bij het opstarten van eSight. De optie 'Dashboard' geeft u die mogelijkheid.

Met het eSight programma kan iedere gebruiker een eigen dashboard inrichten. Op een dashboard kunnen bijvoorbeeld diverse analyses, actuele meterstanden, of een lijst met alarmhistorie worden weergegeven.

Door deze informatie in één oogopslag beschikbaar te hebben, kunnen snel conclusies worden getrokken en acties worden opgezet om het energieverbruik te beperken.
Voorbeeld van een eSight dashboard

Financiële analyses

Energiebesparingen is mooi doel, maar uiteindelijk streeft u vooral een reductie van kosten na. eSight biedt de mogelijkheid om energietarieven te koppelen aan uw energieverbruik. Hierdoor kunt u werken aan een optimale inzet van uw energiebronnen, zoals bijvoorbeeld uw WKK.

Voor meer informatie over de functionaliteiten van eSight kijk op www.esightenergy.nl