Energy Monitoring

 

Energiedienst

Opstellen meetplan

We starten met een bezoek waarin we samen met u het meetplan gaan opstellen, hierbij komen de volgende aspecten aan bod:

Vaststellen relevante meetgegevens

We bekijken welke meetgegevens relevant zijn om op te nemen in het energiemonitoring systeem. Vaak zijn dit in elk geval de hoofdmeters, eventueel aangevuld met submeters om het energieverbruik van een deelproces of utility te kunnen monitoren. Het is belangrijk dat de te meten gegevens mogelijkheden bieden om hier relevante energie prestatie indicatoren of Key Process Indicators (KPI’s) aan te verbinden.

Opstellen KPI’s

De KPI’s geven een goed inzicht in de energieprestatie van processen, zodat hier gedurende de monitoring op gestuurd kan worden. Een voorbeeld van een veelgebruikte KPI is het energieverbruik per ton product. Om de KPI’s te kunnen monitoren is het vaak vereist om niet alleen energiemeters te monitoren, maar ook procesparameters zoals bijvoorbeeld productievolume.

Vaststellen invloedsfactoren

Vaak komt het voor dat er variabele factoren zijn die invloed hebben op het energieverbruik. Om de invloed van deze factoren op het energieverbruik en de KPI’s mee te kunnen nemen is het van belang om deze in de monitoring op te nemen. Een belangrijke invloedsfactor kan bijvoorbeeld de buitentemperatuur zijn, maar ook het productievolume.

Vaststellen wijze van registratie en ontsluiting

Nu het meetplan vaststaat kunnen we nagaan welke meters er benodigd zijn en op welke wijze we de data registreren. Naast de beschikbare hoofdmeters zijn er vaak al diverse submeters voor energieverbruikers. Het mooie van eSight is dat de software data uit een grote diversiteit aan bronnen kan halen. Dit kunnen dataloggers zijn, maar ook Gebouw Beheer Systemen (GBS), Scada of we kunnen data van hoofdmeters direct betrekken van uw netbeheerder. Hierdoor is het lang niet altijd nodig om te investeren en meters en dataloggers, waardoor de investeringskosten laag blijven.

Inventarisatie wensen eSight

We overleggen met u hoe u eSight ingericht wilt hebben. Zo kunnen we kiezen uit een aantal standaard analyses en rapportages, maar kunnen we deze ook op maat maken. Tevens kunt bijvoorbeeld aangeven welke alarmen gewenst zijn.

We brengen voor u compleet in kaart hoe het systeem eruit moet komen te zien, waarna we kunnen starten met de implementatie.