Energy Monitoring

 

Energiedienst

Implementatie

De implementatie omvat de inrichting van eSight conform uw wensen. Hierbij wordt in elk geval aandacht besteed aan:

Aanmaken meters

We maken in eSight alle meetpunten aan die automatisch worden ingelezen, zodanig dat u uw verbruiken op overzichtelijke wijze kunt bekijken. Ook kunnen we berekende meters aanmaken, die we in het meetplan hebben geschreven. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een berekende meter aan te maken die het verbruik van alle afzonderlijke koelcompressoren bij elkaar op telt.

Instellen analyses

eSight bevat een groot aantal standaard analyses, maar biedt ook de mogelijkheid om analyses op maat te maken. Zo kunnen we bijvoorbeeld de geidentificeerde KPI's (Key Process Indicators) via analyes weergeven en targets invoeren. In het meeetplan hebben we samen met u vastgesteld welke analyses u in het monitoringsysteem opgenomen wenst te hebben.

Aanmaken rapporten

Naast analyses zijn er binnen eSight uitgebreide rapportagemogelijkheden, welke we ook klantspecifiek opmaken. We stellen vervolgens in welke personen met welke frequentie de rapportages per email ontvangen.

Instellen alarmen

Zoals in het meetplan opgenomen kunnen we desgewenst alarmen instellen, zodanig dat er bijvoorbeeld een alarm wordt gegenereerd als er een bepaalde KPI te ver boven een target uitkomt. Tevens geven we aan wie die alarmen per email toegezonden krijgt en welke alarmtext er wordt vermeld.

Naast het bovengenoemde zijn er nog veel meer mogelijkheden in eSight, zoals het aanmaken en weergeven van dashboards en diverse financiele rapportagmogelijkheden.