Energy Monitoring

 

Energiemonitoring

Energiezorg

Energiezorg is het gestructureerd uitvoeren van economisch verantwoorde maatregelen op het gebied van organisatie, techniek en gedrag. Het doel is het gebruik van energie, water en overige grondstoffen tot een minimum te beperken. Er zijn normen opgesteld voor het structureel invoeren van energiezorg. De meest recente norm op dit gebied is de ISO 50001:2011, Energy Management Systems.

EM ISO 50001

Energiebeleid

Energiezorg begint met het vaststellen van het energiebeleid. Het energiebeleid bevat de lange termijnplanning voor het bedrijf waarin onder andere is vastgelegd dat er voldoende middelen zijn om de doelstelling te bereiken. Voor het uitvoeren van het energiebeleid moet een energiecoördinator worden aangesteld.

Energieplanning

Met behulp van een energieplanning wordt gezorgd dat het beleid wordt uitgevoerd. Hierbij worden activiteiten ontplooid die zorgen voor het beheren en beheersen van het verbruik van de productiemiddelen. Met behulp van Energieprestatie indicatoren wordt de energieprestatie gemeten en gemonitord.

Implementeren en verbeteren

Bij het implementeren van energiezorg is het belangrijk dat alle personen die werken met significante energieverbruikers voldoende geïnformeerd en getraind zijn. Daarnaast moeten de resultaten van het beleid en uitvoer gecommuniceerd en vastgesteld worden.

Meten

Voor de energieprestatie indicatoren is het noodzakelijk om grote energieverbruikers en relevante variabelen te meten en te monitoren. Op basis van de resultaten kunnen weer acties worden uitgevoerd om de energiezorgdoelstellingen te gebruiken. Dit alles is samengevat in bovenstaand figuur.

Management Review

Het management dient het energie management systeem periodiek te evalueren om de toepasbaarheid en effectiviteit te waarborgen.