Energy Monitoring

 

Energiemonitoring

Key Process Indicators

Om de energieprestatie van processen te kunnen monitoren is het belangrijk om energie prestatie indicatoren op te stellen. Dit worden ook wel Key Process Indicators (KPI’s) genoemd. Dit zijn indicatoren die een goed inzicht geven in de energieprestatie van processen. Door hier doelstellingen aan te koppelen en deze te monitoren kan de energieprestatie verbeterd worden.

Voorbeelden van energie prestatie indicatoren zijn:

  • Energieverbruik per ton eindproduct
  • Waterverbruik per ton eindproduct
  • Gasverbruik per ton opgewekte stoom
  • Waterverbruik per ton opgewekte stoom
  • COP (Coefficient Of Performance) of rendement van een koelinstallatie
  • Elektriciteitsverbruik per m³ opgewekte perslucht
  • Elektriciteitsverbruik voor perslucht per ton eindproduct
  • Etc.