Energy Monitoring

 

Energiemonitoring

Waarom energiemonitoring?

Met behulp van energiemonitoring kan een industriële onderneming het energieverbruik en -kosten beter beheersen en kunnen de energiebronnen efficiënter worden ingezet. Echter, energiemonitoring geeft niet alleen inzicht in het energieverbruik, ook afwijkingen in het functioneren van de installaties en de samenstelling van de grondstoffen kunnen met behulp van energiemonitoring worden gesignaleerd. Er zijn dus meerdere reden om te kiezen voor energiemonitoring in de industrie. De Kleijn biedt online energiemonitoring via de software eSight aan.

Het energieverbruik is voor veel industriële bedrijven een belangrijke kostenpost. Daarnaast hebben veel bedrijven duurzaamheidsdoelstellingen waarin reductie van het energieverbruik een belangrijk thema is. Om energie te kunnen besparen is inzicht in het energieverbruik essentieel. Hierdoor krijgen energiebeheerders terugkoppeling over het functioneren van de processen, op basis waarvan hij acties kan ondernemen om het verbruik te reduceren. Energiemonitoring geeft vervolgens inzicht in het effect van de besparingsmaatregelen. Het bedrijf is hierdoor in staat om geformuleerde doelstellingen te bereiken, te bewaken en eventueel bij te sturen.

Energiemonitoring is een belangrijk onderdeel van het energiezorgsysteem.De Kleijn kan u ondersteunen bij het opzetten van uw eigen energiezorgsysteem en/of monitoringsysteem, al dan niet via EnergyMonitoring.nl.