Energy Monitoring

 

Nieuws

De Kleijn bespaart energie met monitoring

02-05-2013

Sinds maandag 18 maart is de website EnergyMonitoring.nl online. Op deze website maken we u wegwijs in de wereld van energiemonitoring en presenteren wij onze diensten op het gebied van energiemonitoring. Ook ons eigen kantoor hebben we sinds enkele maanden voorzien van een energiemonitoringsysteem. Dit heeft voor verrassende resultaten gezorgd! Met eenvoudige maatregelen hebben we al een besparing van 7,5% op ons elektriciteitsverbruik kunnen realiseren.

Inzicht in energieverbruik

Het energieverbruik van een kantoor zoals dat van ons lijkt heel overzichtelijk. Het grootste deel van het verbruik zit in de verlichting en het verbruik van kantoorapparatuur zoals printers en computers. Doordat onze verlichting geschakeld is met lichtsensoren, wordt het licht uitgeschakeld als er genoeg licht van buiten binnenvalt. Hierdoor is de invloed van een zonnige dag in de week ook direct waarneembaar in de weekgrafieken, zoals blijkt uit onderstaande grafiek, waarbij de donderdag en vrijdag zeer zonnig waren.
Verbruik kantoor De Kleijn

Hoge basislast

Wat opviel bij de monitoring van ons kantoor was de hoge basislast als er 's nachts niemand aanwezig is. We zijn hierop een onderzoek gestart met energiemeters om ieder apparaat apart te monitoren. Hierbij kwamen een paar opvallende zaken aan het licht.

  • Diverse printers verbruikten energie terwijl ze uitgeschakeld waren. Hierop is een reserveprinter spanningsloos gemaakt en zijn de overige printers voorzien van schakelaars die de netspanning buiten kantoortijden afsluiten.
  • De desktop computers bleken ook na het uitzetten een stand-by verbruik van 15 Watt te hebben. Ook deze zijn voorzien van schakelaars.
  • De airco-units bleken een stand-by verbruik van 100 W te hebben, terwijl deze enkel in de zomer aan staan. Hiervan zijn de groepen uitgeschakeld.

Deze maatregelen hebben er voor gezorgd dat de basislast met ruim 1/3e is teruggebracht. Hierdoor besparen we jaarlijks 7,5 % op de elektriciteitsrekening.

Energiemonitoring in de industrie

De genomen maatregelen en de daaraan gekoppelde besparingen staan natuurlijk niet in verhouding met de verbruiken en machines in de industrie. Echter ook daar staan machines onnodig aan, of hebben een onbekend stand-by verbruik. Wat bovenstaand verhaal laat zien is dat energiemonitoring inzicht en bewustwording geeft, ook bij ons als energieadviseurs.

Wilt u meer informatie over energiemonitoring? Neem dan contact met ons op.