Energy Monitoring

 

Nieuws

Legionellamonitoring via eSight

02-05-2013

De Kleijn heeft vorig jaar in samenwerking met Aquaserva een pilot opgestart met online temperatuurmonitoring in het kader van legionellapreventie. De pilot heeft een aantal maanden gedraaid bij een woningcorporatie. Doel was om een nieuw draadloos systeem op te zetten en te testen waarbij de registratie, monitoring, rapportage en alarmering geheel autonoom online verloopt. De pilot is succesvol verlopen en onlangs zijn de opdrachten voor de eerste twee projecten verstrekt.

Opzet systeem

Bij de objecten worden draadloze temperatuursensoren geïnstalleerd op diverse waterleidingen. Deze communiceren met een ontvanger, die de data via GPRS verzend naar de centrale server met de monitoringssoftware eSight. Zowel Aquaserva als haar klanten kunnen de temperatuurmetingen online via eSight benaderen. Hiervoor is een speciale portal ingericht in de stijl van Aquaserva met de naam AS Online Monitoring. Hier zijn ook alarmrapporten en overzichtsrapporten aangemaakt die automatisch per e-mail worden verzonden. Als er een alarm optreedt dan is dit aanleiding voor Aquaserva of haar klant om de benodigde actie uit te voeren. De overzichtsrapporten kunnen in het gebouwdossier worden opgenomen.
Monitoring Aquaserva

Kostenbesparend en risico verlagend

Voor veel bedrijven en instellingen is het frequent uitvoeren van temperatuurmetingen een verplichting vanuit de wetgeving, om zodoende uitbraken van legionella te voorkomen. De metingen gebeuren meestal handmatig, wat een tijdrovende klus is. Door dit automatisch te doen wordt bespaard op arbeidskosten en kan veel directer worden ingesprongen op alarmerende waarden. Het legionellarisico wordt hierdoor fors kleiner.
Rapportage aquaserva

Ook energiemonitoring mogelijk

Bij de twee projecten die nu van start gaan worden in totaal ca. 50 sensoren geïnstalleerd. Dit zijn allemaal draadloze temperatuursensoren in het kader van legionellapreventie. Het systeem kan echter onbeperkt uitgebreid worden met energiemeters of andere sensoren die van belang zijn. Hiermee kan de kracht van eSight optimaal benut worden.

Voor meer informatie over legionellamonitoring of energiemonitoring kunt u contact met ons opnemen.